Bojovnice pestrá (Betta splendens) - díl XIII. - Crowntail (CT)

Beták2web

Crowntail (CT) je relativně mladá varieta bojovnic. Její prvopočátek sahá do roku 1997, kdy byla indonéským šlechtitelem Ahmadem Yusufem představena první taková rybka nazvaná "cupang serit" (více o historii šlechtění zde). Tyto bojovnice velmi charakteristického vzezření byly později pojmenovány "crowntail", v doslovném překladu "korunní ocas".

Jedním z nejdůležitějších atributů je zřetelná redukce ploutví mezi paprsky. V ideálním případě by Crowntail měl mít většinový podíl oddělených paprsků z celkové délky ploutve. U samic redukce zpravidla nedosahuje takových hodnot a správně by toto oddělení mezi paprsky nemělo klesat pod 30% z celkové délky ploutví. V opačných případech se jedná o tzv. Combtaila (CV – používaná obecná zkratka pro kombinovanou varietu), který není uznávaný standardem. Takové rybky vznikají typicky z křížení CT s jinými varietami.

CTrbosmale

Pro paprsky hřbetní, řitní a břišních ploutví je charakteristické mírné zahnutí směrem k ocasní ploutvi, přičemž je zde pouze základní větvení paprsků (více o větvení paprsků v ploutvích zde).

Ocasní ploutev naproti tomu může mít redukci a dělení těchto paprsků buď základního větvení, stejně jako anální i dorsální ploutev – takový jedinec se nazývá Single-ray crowntail, nebo může být toto větvení sekundární – tato ryba bude označována jako Double-ray crowntail (nejčastější), nebo dokonce terciární větvení paprsků – zde se jedná o Double-double-ray crowntaila.

Aby toho nebylo málo, Double-ray a Double-double-ray vykazují při sekundárním dělení paprsků v ocasní ploutvi tendence roztahovat paprsky výrazněji směrem do stran. V případě, že se sousedící paprsky kříží navzájem (ve většinovém zastoupení), můžeme takového Crowntaila nazývat Cross-ray (na fotografii níže). Ve chvíli, kdy paprsek křižuje 2 a více paprsků jedná se o tzv. King Crowntaila (v chovech velmi vzácně)

crossrayw

Stejně jako u jiných variet by měla rybka působit hezky kompaktně. Ploutve by měly tvořit celistvý tvar pomyslné elipsy, vzájemně na sebe navazovat, a to jak v úrovni redukce ploutví mezi paprsky, tak v celkové délce ploutví. Poměr ploutví by měl být úměrný tělu, které má být silné s plynulou hřbetní linií bez hrbolků či propadlin.

UKAZKA

Ocasní ploutev by také v ideálním případě měla při imponaci dosahovat rozpětí 180°.

IMG_1269

Pro samice platí obdobné znaky jako pro samce, samozřejmě s ohledem na obecné rozdíly pohlaví (více o této problematice zde). CT samice mají navíc oproti jiným varietám posunuté uložení jiker více k přední části břišní dutiny a často mívají i výraznější urogenitální papilu.

013 - kopie017 - kopieCTrbos

Detailní popis variety si mohu zájemci prostudovat ve veřejně přístupném standardu Bettas4all, podle kterého se hodnotí na mnoha evropských výstavách. Tento standard je jednak velmi propracovaný, ale také jsou v něm informace srozumitelně popsané a doplněné o názorné grafické modely.

Odkaz na zmíněný standard v elektronické podobě:

http://www.hollandbettashow.com/bettas4all-standard/bettas4all-standard-per-chapter/chapter-4-finnage-characteristics/chapter-4i-finnage-characteristics-crowntail/

 

Křížení s jinými varietami není příliš žádoucí, nicméně v poslední době získává na popularitě krátkoploutvá forma Crowntailů, jejíž šlechtění a zdokonalování se někteří chovatelé věnují. Takové ryby se označují jako Crowntail plakat (CTPK).

CTPK01

Za zmínku stojí i takřka unikátní forma Doubletail crowntail (DTCT), která však není příliš oblíbená a věnuje se jí jen hrstka nadšenců.

DTCT01

 

Text: Jiří Krupička

Zdroje/autoři fotografií:
1. (úvodní) fotografie - Jiří Krupička
2. fotografie - https://www.facebook.com/photo?fbid=1841001625915747 (oficiální fotografie z Holland Betta Show 2017 - Reserve Best of Show)
3. fotografie - Jiří Krupička
4. fotografie - Jiří Krupička
5. fotografie - Jiří Krupička
6. fotografie - Jiří Krupička
7. fotografie - Jiří Krupička
8. fotografie - https://www.facebook.com/photo?fbid=1841001529249090 (oficiální fotografie z Holland Betta Show 2017 - Reserve Best of Show)
9. fotografie - https://www.facebook.com/photo?fbid=1840963742586202 (oficiální fotografie z Holland Betta Show 2017 - 1. místo v kategorii)
10. fotografie - https://www.facebook.com/photo?fbid=2899486853400547 (oficiální fotografie z Holland Betta Show 2019 - 1. místo v kategorii)

Zpět do obchodu