Bojovnice pestrá (Betta splendens) - díl XII. - Doubletail (DT)

IMG_1930_m

Doubletail (DT) je velmi specifickou závojovou varietou, která se na první pohled vyznačuje rozdělením ocasu do dvou laloků a velmi širokou základnou hřbetní ploutve. Je to varieta s největší plochou ploutví, čímž si získala mnoho fanoušků především u široké veřejnosti.

Mezi chovateli však DT zdaleka tak populární není. V chovech mají své opodstatnění, ale bohužel si nesou v genech také spoustu chyb, které jsou důvodem, proč je řada chovatelů nemá v oblibě.

Když se však přes všechny genetické neduhy, se kterými se tato varieta potýká, podaří odchovat skutečně povedenou, silnou, proporčně vyrovnanou rybku, je na ni úžasný pohled.

02_up

Mezi pozitivní vlastnosti, pro které se s doubletaily v chovech pracuje, patří silné tělo, silný ocasní násadec a široká základna hřbetní ploutve. Naopak mezi negativní vlastnosti patří zkracování těla, problémy s křivou páteří, „zakrnělé“ přední paprsky hřbetní ploutve, nehezká linie hřbetu a příliš mohutné ploutve, které rybka nedokáže přirozeně unést.

Kvůli vysoké míře kumulace negativních genetických vlastností při chovu čisté linie DT se využívají především ke křížení s jinými varietami. A to jak pro přenesení žádaných znaků z DT do jiné variety, tak pro odchov hezkých doubletailů s co nejmenší mírou defektů (křížení s HM).

07

Cíl u moderních DT je v podstatě HMDT (tedy kombinace variet halfmoon, o kterých jsme si povídali v předchozím článku, a doubletail). Tyto rybky jsou příjemné na pohled a jsou největšími plachetnicemi v říši šlechtěných bojovnic. Někdy se u nich můžeme setkat také s označením „fullmoon“. Obecně se však zkratka HMDT (či DTHM) tak často nevyužívá a rybky se označují jen jako DT, neboť právě k tomuto stavu u doubletailů chovatelé směřují.

01_1

Doubletail by měl mít všechny nepárové a břišní ploutve stejně dlouhé, plné a celkově by měla rybka působit hezky kompaktně. Laloky ocasní ploutve by měly být stejně velké. Tělo by nemělo být krátké, ocasní násadec je u DT silnější a celkově mají silnější a vyšší tělo. To jim umožňuje unést jejich mohutné oploutvení. Hřbetní ploutev by měla být v ideálním případě stejně široká jako řitní ploutev.

Pro samice platí obdobné znaky jako pro samce, samozřejmě s ohledem na obecné rozdíly pohlaví (více o této problematice zde). Jelikož se jedná o závojovou varietu, měly by být i ploutve samiček protáhlejší a stejně jako u samců by měly celkově působit hezky kompaktně.

03_10504

Detailní popis variety si mohu zájemci prostudovat ve veřejně přístupném standardu Bettas4all, podle kterého se hodnotí na mnoha evropských výstavách. Tento standard je jednak velmi propracovaný, ale také jsou v něm informace srozumitelně popsané a doplněné o názorné grafické modely.

Odkaz na zmíněný standard v elektronické podobě:

http://www.hollandbettashow.com/bettas4all-standard/bettas4all-standard-per-chapter/chapter-4-finnage-characteristics/chapter-4h-finnage-characteristics-doubletail/

 

Text: Pavel Jícha

Zdroje/autoři fotografií:
1. (úvodní) fotografie - Pavel Jícha
2. fotografie - Sarawut Angkunanuwat (zdroj: https://www.janskampffischshop.de/media/images/org/IMG_1617.jpg)
3. fotografie - https://www.facebook.com/photo?fbid=1753386231343954 (oficiální fotografie z Italian Betta Show 2017 - 1. místo v kategorii)
4. fotografie - https://www.fishtankfish.com.au/wp-content/uploads/2015/07/p_1063-1435-Black-Halfmoon-Doubletail-Betta.jpg
5. fotografie - https://basementbettas.files.wordpress.com/2010/11/fwbettashm1288970648.jpg
6. fotografie - https://www.facebook.com/photo?fbid=2296987050317200 (oficiální fotografie z Holland Betta Show 2018 - 1. místo v kategorii)
7. fotografie - https://www.facebook.com/photo?fbid=1753386821343895 (oficiální fotografie z Italian Betta Show 2017 - 1. místo v kategorii)

Zpět do obchodu